ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Chungsik YOO

Konuşma Konusu: Kore’ de Az ve Ara Düzeyde Ayrılan Nükleer Atıkların Tesis Birimi İnşaat Projesinden Öğrenilen Dersler

Dr. Chungsik Yoo Güney Kore’de bulunan Sungkyunkwan Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi’nde   Profesördür. Uluslararası Geosentetik Cemiyeti’nde (IGS) Başkan Yardımcısı, Kore Geosentetik Derneği’nde Başkan, Kore Tünelcilik ve Yeraltı İnşaatı Derneği’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Prof. Yoo Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı  Alanları İnşaatı Cemiyeti’nin çalışma grubunda yer almaktadır.

Prof. Yoo yüksek lisans ve doktora derecelerini  ABD, Pennsylvania State Üniversitesi’nden almıştır. ABF’de geoteknik mühendisi olarak bir süre çalıştıktan sonra 1994 yılında Sungkyunkwan Üniversitesi’ne katılmıştır. Tünelcilik, geosentetik donatılı zeminler, nümerik modelleme ve arazi deneyleri ile ilgili olarak yüzden fazla yayını bulunmaktadır. Araştırma ve uygulamaya yönelik katkılarından dolayı Prof. Yoo, IGS 2010 ödülünü almıştır.

Prof. Yoo iki adet uluslararası seviyede konferans yürütmüştür. Bu konferanslar 2004 yılında düzenlenmiş olan 3. Asya Geosentetikler Konferansı (GeoAsia 2004) ve 2006 yılındaki 2006 Dünya Tünelcilik Kongresidir. Prof. Yoo ve ekibi 2018 yılında Güney Kore’de düzenlenecek olan 11. Uluslararası Geosentetikler Konferansı’na ev sahipliği yapacaktır. Prof. Yoo, Geotextiles and Geomembranes, Geosynthetics International ve Computers and Geotechnics dergilerinde de editör olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Lyesse LALOUI

Swiss Federal Institute of Technology, EPFL, Lausanne

Konuşma Konusu: Thermo-Aktif Temellerin Tasarımı

Prof. Dr. Lyesse Laloui, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanlarında kurduğu araştırma grubunun ve  İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nın yürütücüsüdür. Başlıca araştırma konuları arasında Geomekanik, Çevre ve Enerji Sürdürülebilirliği (Nükleer atıkların Depolanması, Petrol Geomekaniği, Geotermal Enerji, Karbondioksitin Jeolojik Ayrışması) olarak sayılabilir. Suya doygun olmayan zeminlerin ve şeyllerin mekaniği, killerin termomekaniği ve termoaktif temellerin geliştirilmesi konularında çalışmaları olup, bu alandaki çalışmaları 18 milyon doları aşan araştırma hibesi ve bütçeye sahiptir. 7 kitap editörlüğü ve 250’den fazla makalesi bulunmaktadır. Prof. Laloui, Uluslarararası Enerji ve Çevre Geomekaniği dergisinin baş editörü ve ISSMGE’e bağlı TC101- “Deneysel Geoteknik” komitesinin başkan yardımcısıdır. 30’dan fazla ulslararası konferansa davetli konuşmacı olarak  katılmış ve bir çok uluslararası projeye danışmanşlık yapmıştır. Çalışmaları 2008 yılında “Uluslararası Geomekanikte Bilgisayar Metodları ve İlerlemeler Birliği” tarafından ödüle layık görülmüştür.  Ayrıca, 2012 yılında Minnesota Üniveristesinde  “Vardoulakis Konuşmasını” ve 2014 yılında Purdue Üniversitesi’nde  “12. G.A. Leonards Konuşmasını” yapma ayrıcalığına sahip olmuştur.

12142

Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN

Konuşma Konusu: Yeni Deprem Yönetmeliği:Geoteknik Mühendisliği Uygulama Kuralları

Prof. Dr. Kutay Özaydın 1969 yılında Robert Koleji İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1970 yılında İngiltere’de University of London-Queen Mary College’de yüksek lisansını tamamladı. 1974’de Northwestern University’den geoteknik alanında doktora derecesi aldı ve bir yıl ABD’de uzman mühendis olarak görev yaptı. 1975 yılında İTÜ’de akademik kariyerine başladı. 1979 yılında doçent kadrosuna atandı. 1980- 1981 yıllarında ABD-Drexel University’de, 1983-1986’da ise Suudi Arabistan-University of Petroleum and Minerals’da öğretim üyesi olarak çalıştı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. 1988-1992 yılları arasında inşaat mühendisliği bölüm başkanlığı, 1992-1995 ve 1998-2001 dönemlerinde inşaat fakültesi dekanlığı görevlerini üstlendi. 2008 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi-TEKNOPARK’ta Yönetim Kurulu üyesi görevini sürdürmekte olup, halen birçok önemli projeye Geoteknik danışman olarak katkıda bulunmaktadır.

“Haliçte Dipsel Çamur Kirliliği ve Uzaklaştırma sorunu”, “Alibey Barajının Uzun Dönem Oturma Davranışının İncelenmesi, “Zeytinburnu İlçesinin Mikrobölgelemesi” ve “İstanbul Deprem Master Planı Hazırlanması”  isimli araştırma projelerinde yürütücülük yapmış olan Prof. Özaydın’ın yönetiminde birçok yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmıştır. 2014 yılında emekli olan Prof Özaydın’ın konferans ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda Türkçe ve İngilizce bildiri, makale, kısa yazı ve araştırma raporu bulunmaktadır. İlgi alanları olarak; laboratuvar ve arazi zemin deneyleri, zemin davranışı, zemin dinamiği, mikrobölgeleme, geoteknik deprem mühendisliği ve zemin iyileştirme konuları sayılabilir.

Prof. Dr. Mounir Bouassida

Konuşma Konusu: Yüzen kolonlar üzerindeki temellerin stabilitesi-Tunus’tan vaka analizi

Bouaassida, Tunus El Manar Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği profesörüdür. Kendisi aynı üniversiteden İnşaat mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Geoteknik Mühendisliği araştırma laboratuvarının yürütücüsü olup, 16 doktora, 29 yüksek lisans tez öğrencisine tez danışmanlığı yapmıştır. Zemin iyileştirme teknikleri ve yumuşak zeminlerin davranışı konuları başlıca araştırma konularıdır. Dr. Bouassida’nın uluslararası hakemli dergilerde 87 makalesi, 126 bildirisi, 18 davetli konuşması ve 3 kitabı bulunmaktadır. Uluslararası zemin iyileştirme dergisi (ICE), Geoteknik ve jeoloji dergisi, altyapılarda yenilikçi çözümler ve Uluslararası Geomekanik Dergisi (ASCE)’nin editor komitesinde yer almakta ve bir çok uluslararası araştırma dergisinde aktif olarak hakemlik yapmaktadır. 2006 yılında almış olduğu Fulbright bursu ile “Kolonlar ile Güçlendirilmiş Zeminler Üzerinde Temel Tasarımı” ile ilgili yeni bir metodoloji geliştirmiş ve 2006 yılında S. Prakash ödülünü almıştır. Bouassida 2008 yılında Tunus’ta SIMPRO isimli geoteknik mühendiliği danışmanlık ofisini kurmuştur. Columns 1.01 isimli kolonlarla güçlendirilmiş temellerin tasarımı için yazılmış bir yazılımın geliştiricilerindendir. 2005-2009 yılları arasında ISSMGE’nin Afrika başkan yardımcılığını yapmıştır ABD, Fransa, Belçika, Avusturalya ve Vietnam’daki çeşitli üniversitelerde misafir profesör olarak bulunmuştur.

Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU

Konuşma Konusu: Gerilme-Deformasyon Kontrollü Limit Denge Analizleri  ile Dolgu-Zemin-Kazık Etkileşimi

Feyza Çinicioğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuş, 1976’da Sheffield Üniversitesi’nden aynı alanda yüksek lisans derecesini almıştır. 1976-1982 yılları arasında, çalışmalarına sektörde İnşaat Mühendisi olarak devam etmiş ve 1983-1986 arasında yaptığı doktora çalışmaları ile Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Geoteknik alanında doktora derecesini almıştır. Dr. Çinicioğlu, 1993 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi ve Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi’nde, 1996 yılında Profesör unvanını alan Feyza Çinicioğlu Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası çeşitli mesleki kuruluşların üyesidir. Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu 2004’den bu yana Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği’nin Başkanlık görevini 2011’den bu yana yürütmektedir. Akademik hayatı süresince çeşitli araştırma ve uygulama projelerinde yürütücü veya çalışan olarak görev almıştır. Bitmiş ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir. Başlıca araştırma alanları yumuşak zeminler üzerinde inşa edilen dolguların tasarım ve inşaatı, makro ve mikro zemin davranışı, zemin-yapı etkileşimi ve sismik mikrobölgelemedir. Bu perspektif içerisinde ağırlıklı olarak yeni teorik yöntemlerin geliştirilmesine yönelik olarak, Dr. Çinicioğlu’nun yayınları ulusal ve uluslararası makaleler, konferans bildirileri, davetli konuşmalar ve kitaplardan oluşmaktadır.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Alp Gökalp

Konuşma Konusu: Geoteknik ve Temel Mühendisliğindeki Yenilikler, Güncel İksa ve Derin Temel Uygulama Örnekleri

Yüksek İnşaat Mühendisi Alp Gökalp Türkiye’nin önde gelen uzman geoteknik firmalarından Kasktaş A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı’dır. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra 1992-1995 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geoteknik Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1995-1999 yılları arasında Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Kasktaş Arabia Ltd.’da Teknik İşler ve Sözleşmeler Müdürü olarak çalışmıştır. Alp Gökalp daha sonra Kasktaş’ın Türkiye’deki ve yurtdışındaki farklı projelerinde Şantiye Şefi ve Proje Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Kazakistan Proje Koordinatörü, 2006 yılında Teknik Ofis Müdürü ve Projeler Koordinatörü ve Nisan 2017’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Geoteknik mühendisliği uygulamaları ile ilgili olarak 27 yıllık deneyimi olan Alp Gökalp’in çalışma alanları; zemin iyileştirme, derin kazılar, derin temeller ve özel geoteknik uygulamalarıdır. Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde tek başına ve çok yazarlı olarak yayınlanan elliden fazla makale ve bildirisi bulunmaktadır.