Bildiri Sunacaklara Çağrı

  • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Şubemiz tarafından 22-23-24 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu’na bildiri özeti gönderme süresi 30 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • 7. Geoteknik Sempozyumu’na sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış, özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
  • Sempozyum dili Türkçedir. Yurtdışından bildirileriyle katılacakların bildiri ve sunumları İngilizce olacak ve eş zamanlı çeviri sağlanacaktır.
  • Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin 400 kelimeyi aşmayan özet bildirilerini 08 Mayıs 2017 tarihine kadar  https://www.abstractagent.com/2017geoteknik/ adresinden bildiri yazım programına kayıt yaptırarak göndermeleri gerekmektedir. Özette literatür bilgisine yer verilmemeli, sunulacak bildirinin konu, yöntem, kapsam ve sonucu özet içeriğinden anlaşılmalıdır. Geniş bilgi için, http://imoistanbul.org/imoarsiv/7.geoteknik-sempozyumu sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Kabul edilen tüm bildiriler “bildiri kitabı” içinde yer alacaktır. Ayrıca kısıtlı sayıdaki bildiri İMO Teknik Dergi özel sayısında makale olarak basılacaktır. Bildirilerinin İMO Teknik Dergi’de basılmak üzere değerlendirilmesini isteyen yazarlar, ayrıca Teknik Dergi yazım kurallarına göre bildirilerini hazırlayacaklardır ve bu bildirilerin değerlendirme süreci için Teknik Dergi yayın kabul kuralları geçerli olacaktır. Bir diğer grup seçilen bildiri de, diğer hakemli süreli İMO dergilerinde makale olarak yayınlanacaktır.
  • Sempozyum 2015/8305 Karar ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. ve 7. maddeleri kapsamındaki bir etkinliktir.

ÖNEMLİ GÜNLER

08 Mayıs 2017

Özetlerin Sempozyum Sekreterliği’ne sunulması için son tarih.

15 Mayıs 2017

Özetlerin değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi için son tarih

14 Ağustos 2017

Bildiri tam metinlerinin Sempozyum Sekreterliği’ne sunulması için son tarih.

16 Ekim 2017

Bildiri tam metin değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi için son tarih.