GİRİŞ

Medeniyetin gerektirdiği her çeşit ortamı insan yaşamına sunan inşaat mühendisliği, doğası gereği çok disiplinli ve çok yönlüdür. Büyük hızla artan nüfus ve gelişen teknoloji inşaat mühendisliği uygulamalarının kapsam, boyut ve önemini her geçen gün arttırmaktadır. Buna paralel olarak yenileşim ihtiyacı ve bilgi üretimi de aynı hızla artmaktadır. Bu gerçeğin izinde, İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli disiplinlerde düzenlediği sempozyumlar kapsamında, “Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu’nun” 22-24 Kasım 2017 tarihlerinde, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ile işbirliği içinde İstanbul’da düzenlenmesi için gereken çalışmaları başlatmıştır.

Zemin mekaniği ve geoteknik disiplininin doğum yeri olan İstanbul, günümüzde devasa boyuttaki alt yapı projelerinin gerçekleştirildiği, en üst düzey geoteknik mühendisliği uygulamalarının hayat bulduğu bir merkezdir. Bu doğrultuda, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan, “Uluslararası Katılımlı 7.Geoteknik Sempozyumu”nun amacı, geoteknik mühendisliği alanındaki yenilik, gelişim ve deneyimlerin değerlendirilerek yeni ufuklara doğru ilerlenmesi için gereken bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

İMO İstanbul Şubesi ve Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu’nun düzenleme kurulu olarak hedefimiz üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın yoğun bir katılımla bir araya geleceği, karşılıklı iletişim ve etkileşimlerini geliştirebilecekleri, uygulama ve bilimde ortaya çıkan en son gelişmeleri değerlendirip, birikimlerine katabilecekleri yüksek düzeyli bir bilimsel etkinlikte sizleri ağırlamaktır.

ÖNEMLİ GÜNLER

29 Mayıs 2017

Özetlerin Sempozyum Sekreterliği’ne sunulması için son tarih.

15 Mayıs 2017

Özetlerin değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi için son tarih

14 Ağustos 2017

Bildiri tam metinlerinin Sempozyum Sekreterliği’ne sunulması için son tarih.

16 Ekim 2017

Bildiri tam metin değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi için son tarih.